System Pasywny  jest to system dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta, spełniający normy budowlane w zakresie skuteczności izolacyjnej i klasyfikujacy go jako przegrodę pasywną.

Według aktualnie obowiązujących przepisów zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przegrodom stawiane są następujące wymagania odnośnie maksymalnej wartości współczynnika U (WT2017): przegroda pasywna współczynnik U od 0.00 do 0.15

W zależności od warunków panujących w miejscu inwestycji układ mat jest w stanie uzyskać skuteczność dla przegrody pasywnej, czyli współczynnik U – 0,14

Więcej szczegółów udzielimy po wpłynięciu zapytania lub kontakcie telefonicznym.

Przedział cenowy dotyczy  powierzchni powyżej 100 m2, ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak:

✓ powierzchnia do izolacji,

✓ miejsce inwestycji,

✓ rodzaju dachu – dwu spadowy/wielospadowy.

W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o przesłanie ww informacji. Dodatkową pomocą przy wycenie mogą pomóc zdjęcia konstrukcji lub przesłanie projektu.

mata izolacyjna system pasywny